Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Københavns Kommunes Statistikbank    /   
Emner
Befolkning og fremskrivninger
Boliger, bygninger og arealer
Arbejdsmarked, beskæftigede og ledige
Indkomster, formue og indkomstfordeling
Uddannelse
Privatbiler

Arbejdsmarked, beskæftigede og ledige
Arbejdsmarkedstilknytning
KKARB1: Befolkningen efter distrikt, arbejdsmarkedstilknytning (ultimo november), køn og herkomst (2008-2021)
KKARB2: Befolkningen efter distrikt, arbejdsmarkedstilknytning (ultimo november) og alder (2008-2021)
KKARB3: Arbejdsmarkedsindikatorer efter distrikt og enhed (2008-2021)
Beskæftigede
KKBESK1: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, primære tilknytning til arbejdsmarkedet, køn og alder (2008-2021)
KKBESK2: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, primære tilknytning til arbejdsmarkedet, køn og herkomst (2008-2021)
KKBESK3: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, køn, herkomst og sektor (2008-2021)
KKBESK4: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, køn og branche (2008-2021)
KKBESK5: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, branche og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
KKBESK6: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, køn, sektor og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
Ledige
KKLEDIG1: Ledige (ultimo november) efter distrikt, køn og herkomst (2008-2021)
KKLEDIG2: Ledige (ultimo november) efter distrikt og alder (2008-2021)
KKLEDIG3: Ledige (ultimo november) efter distrikt, køn og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
KKLEDIG4: Ledighedsberørte (hele året) efter distrikt, ledighedsgrad, køn og herkomst (2008-2021)
KKLEDIG5: Ledighedsberørte (hele året) efter distrikt, ledighedsgrad og alder (2008-2021)
KKLEDIG6: Ledighedsberørte (hele året) efter distrikt, ledighedsgrad og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
Pendling
KKPEND1: Beskæftigede med bopæl i København (ultimo november) efter distrikt, køn og arbejdsstedslandsdel (2008-2021)
KKPEND2: Beskæftigede med bopæl i København (ultimo november) efter distrikt, køn og pendlingsafstand (2008-2021)
KKPEND3: Beskæftigede med arbejdssted i Københavns Kommune (ultimo november) efter distrikt, køn og bopælslandsdel (2008-2021)
KKPEND4: Beskæftigede med arbejdssted i København (ultimo november) efter distrikt, køn og pendlingsafstand (2008-2021)
Arbejdspladser
KKARBPL1: Arbejdspladser (ultimo november) efter distrikt og sektor (2009-2021)
KKARBPL2: Arbejdspladser (ultimo november) efter distrikt og branche (2009-2021)