Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Københavns Kommunes Statistikbank
Emner
Befolkning og fremskrivninger
Boliger, bygninger og arealer
Arbejdsmarked, beskæftigede og ledige
Indkomster, formue og indkomstfordeling
Uddannelse
Privatbiler

Arbejdsmarked, beskæftigede og ledige
Arbejdsmarkedstilknytning
KKARB1: Befolkningen efter distrikt, arbejdsmarkedstilknytning (ultimo november), køn og herkomst (2008-2021)
KKARB2: Befolkningen efter distrikt, arbejdsmarkedstilknytning (ultimo november) og alder (2008-2021)
KKARB3: Arbejdsmarkedsindikatorer efter distrikt og enhed (2008-2021)
Beskæftigede
KKBESK1: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, primære tilknytning til arbejdsmarkedet, køn og alder (2008-2021)
KKBESK2: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, primære tilknytning til arbejdsmarkedet, køn og herkomst (2008-2021)
KKBESK3: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, køn, herkomst og sektor (2008-2021)
KKBESK4: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, køn og branche (2008-2021)
KKBESK5: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, branche og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
KKBESK6: Beskæftigede (ultimo november) efter distrikt, køn, sektor og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
Ledige
KKLEDIG1: Ledige (ultimo november) efter distrikt, køn og herkomst (2008-2021)
KKLEDIG2: Ledige (ultimo november) efter distrikt og alder (2008-2021)
KKLEDIG3: Ledige (ultimo november) efter distrikt, køn og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
KKLEDIG4: Ledighedsberørte (hele året) efter distrikt, ledighedsgrad, køn og herkomst (2008-2021)
KKLEDIG5: Ledighedsberørte (hele året) efter distrikt, ledighedsgrad og alder (2008-2021)
KKLEDIG6: Ledighedsberørte (hele året) efter distrikt, ledighedsgrad og højeste fuldførte uddannelse (2008-2021)
Pendling
KKPEND1: Beskæftigede med bopæl i København (ultimo november) efter distrikt, køn og arbejdsstedslandsdel (2008-2021)
KKPEND2: Beskæftigede med bopæl i København (ultimo november) efter distrikt, køn og pendlingsafstand (2008-2021)
KKPEND3: Beskæftigede med arbejdssted i Københavns Kommune (ultimo november) efter distrikt, køn og bopælslandsdel (2008-2021)
KKPEND4: Beskæftigede med arbejdssted i København (ultimo november) efter distrikt, køn og pendlingsafstand (2008-2021)
Arbejdspladser
KKARBPL1: Arbejdspladser (ultimo november) efter distrikt og sektor (2009-2021)
KKARBPL2: Arbejdspladser (ultimo november) efter distrikt og branche (2009-2021)